Please add some content in your page.

Nam Nữ
Ít vận động (ít hoặc không tập thể dục)
Vận động nhẹ (Tập thể dục 1 – 3 ngày/tuần)
Vận động vừa phải (Tập thể dục 3 – 5 ngày/tuần)
Vận động nhiều (Tập thể dục 6 – 7 ngày/tuần)
Vận động cường độ cao (Tập thể dục 7 ngày/tuần)
Hình ảnh BMI